Arvodesuppgifter för en föreläsning av författaren Lars Brink