Författarbesök & föreläsningar

FÖRFATTARBESÖK & FÖRELÄSNINGAR


Författarbesök av Lars Brink:


Raoul Wallenberg – en ung humanist med civilkurage


En föreläsning om Raoul Wallenberg – den unge svensken som under Andra världskriget räddade tiotusentals ungerska judar undan Förintelsen och sedan försvann i det sovjetiska fängelsesystemet, Gulag-arkipelagen. Raoul Wallenberg satte den personliga bildningen högt och arbetade med både diplomati och fasthet.


Föreläsning med bilder

Vid författarbesöket berättar Lars Brink utifrån sina senaste böcker – När hoten var starka och Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget – om den idag globalt kände svensken Raoul Wallenberg. Föreläsningen illustreras med historiska bilder ur Wallenbergs liv och verksamhet. I samband med föreläsningen säljer och signerar Lars Brink gärna de två böckerna.


Ge din förening, församling organisation, skola eller företag en möjlighet att bekanta sig med denne unge svensk, affärsman, diplomat och militärt verksam, som blev en symbol för vad en handlingskraftig person kan åstadkomma. Rekommendation: Ta kontakt med ert studieförbund, det kan få rollen som medarrangör och medfinansiär.


Om föreläsaren

Lars Brink är författare och forskare, filosofie licentiat i etnologi och doktorand vid Göteborgs universitet samt medlem i Sveriges Författarförbund. Föreläsningar och framträdanden i media är en väsentlig del av en författares verksamhet.

Hemsidan är under uppbyggnad och därför ej åtkomlig just nu. 


Bokning

Telefon: 0707669292

E-post: info@textobild-konsult.se       Som förlag kontaktar vi i vår tur författaren. 


Om du önskar informationsblad om föreläsningarna, kontakta oss så sänder vi dem per post eller mail.

Lars Brink tillämpar Sveriges Författarförbunds minimi-rekommendationer vad gäller arvoden. 


Dag Hammarskjöld och Kongokrisen

Från 2020 ger Lars Brink också en föreläsning med bilder om Flyktingarbete under krigstillstånd i Kongo. Författaren tjänstgjorde i Kongo under 1960-talet och var bl a på plats i Kongo vid tiden för Dag H:s förolyckande.


Föreningar och församlingar i södra och mellersta Sverige  har börjat boka in denna föreläsning, men skjutit på själva arrangemangsdatum tills C 19 har klingat ut och Sverige är vaccinerat.

KONTAKT

Använd gärna formuläret till höger för att kontakta förlaget.


Övriga kontaktuppgifter

Text & Bild Konsult

Ör, Torp 7

464 92 Mellerud


070-766 92 92

info@textobild-konsult.com