Författarbesök & föreläsningar

               FÖRFATTARBESÖK & FÖRELÄSNINGAR


Författarbesök av Lars Brink


Aktuell föreläsning

 

 Den unge Raoul Wallenberg

– en berättelse i bilder


Om den unge svensken som genom personligt mod och fara för eget liv räddade tiotusentals ungerska judar undan Förintelsen under Andra världskriget.

Genom familjens fotoalbum får vi följa Raoul Wallenbergs liv genom barndoms- och ungdomstiden. Vi får lära oss om hans resor i världen och hans breda humanistiska kunskaper och bildning; bl a utbildade han sig till arkitekt under fyra år i USA.

Under beredskapstiden 1940-44 var han verksam inom hemvärnet i Stockholm som instruktör och ungomsledare (om detta, se nedan om en journalfilm från 1940, som återfanns i SVT:s arkiv 2017).  


Rasism/antisemitism

Genom resor i Europa såg han hur antisemitismen och annan rasism utmynnade i förföljelse och utrotningsläger.

Tillsammans med diplomatkollegan Per Anger konstruerade han skyddspasset som gav förföljda ungerska judar status som svenska medborgare.


"Krigsfånge"

I andra världskrigets slutskede, januari 1945, togs Raoul Wallenberg tillfånga av Sovjetunionens säkerhetsorgan när ryska armén befriade Ungern från nazisterna. Den 6 februari skrevs han in i fängelset Lubjanka i Moskva. Att placera en diplomat som krigsfånge var i sig ett oursäktligt brott mot folkrätten.

Sverige svek. 58 år senare bad regeringen familjen om ursäkt. Ännu pågår forskning om Raoul Wallenbergs slutliga öde.

Genom intervjuer och forskningssamverkan med Raouls syster Nina Lagergren har Lars Brink fått tillgång till förtroendefulla uppgifter om Raouls liv och insatser samt unika foton ur familjealbumet.


Civilkurage

Raoul Wallenberg är idag en internationell symbolgestalt för mod och civilkurage – en ung svensk i kamp för alla människors lika värde. Och en sinnebild för hur en enskild person kan göra skillnad.

Brinks bildserie illustrerar hur Raoul Wallenberg genom "bildad djärvhet" och ungt kurage lyckas rädda liv, många liv.

 

Föreläsningens grundtema: Antisemitismen, nazismen och annan rasism.

 

Ge din förening, församling, dina elever eller personal chansen att bekanta sig med den unge svensken som idag är globalt erkänd för sin kamp.

 

Lars Brink stod under minnesåret 2012 (Raoul Wallenberg 100 år) på Utrikesdepartementets talarlista över experter på RW.

Han ger på uppdrag av Levande Historia föreläsningar om Förintelsen och Raoul Wallenberg för gymnasieungdom i Göteborg.


Lars Brink visar alltid bilder vid framträdandet.

Tillgång till lokal med PPT-projektor är nödvändig. Om du/beställaren inte disponerar bildapparatur, meddela vid bokningen så tar han med sig projektor och ev. dator. 


Koncept till pressmeddelanden + högupplösta pressbilder överförs gärna till dig som arrangör, som underlag för annonser/affischer/inbjudningar/kallelser/pressnotiser mm.

 

Lars Brink

Författare, filosofie licentiat och f d projektforskare vid Göteborgs universitet samt medlem i Sveriges För­fattar­förbund. Tidigare internationellt verksam, bl a inom FN:s fredsverksamhet i Afrika, Mellanöstern och Cypern. Han är Afrikaspecialist genom resor och vistelser i uppemot 15 afrikanska länder, också som hitchhiker och fotograf. Han har ur genusperspektiv forskat och skrivit om afrikanska kvinnors situation och strukturella förtryck. 

Antisemitismen

Lars Brink är särskilt engagerad i kampen mot antisemitism, den globalt utbredda farsot som tycks särskilt svår att eliminera ur människors värdemönster. Han ser Raoul Wallenbergs insatser för att rädda judar som en särskilt angelägen sak att berätta om.

 

Bokning och kontakt

Telefon: 0707669292

E-post: info@textobild-konsult.se   

Önskar du informationsblad om föreläsningarna, vi sänder vi dem gärna per post eller mail


SVT om när man hittade en film med Raoul Wallenberg som militär instruktör i hemvärnet i arkivet 2017. Arvoden

Sveriges Författarförbunds minimi-rekommendationer

 Lars Brink tillämpar minimi-­rekommendationerna. Han innehar eget författarföretag varför sociala avgifter ingår i arvodet.  

Studieförbunden kan avtalen. Samverkan (med andra arrangörer, t ex ett pastorat och/eller kommunens kulturmyndighet/bibliotek) brukar vara ett sätt att nå större publik och att fördela kostnaderna vid ett evenemang.


Tekniska hjälpmedel, bildvisning

Lars Brink illustrerar alltid sina framträdanden med bilder. Han har vid behov med sig dator (Mac) och ev. projektor. Om lokalen är utrustad för PowerPoint-visning har han med sig ett USB-minne.

 

Meddela i god tid vilken teknik som råder. Visningsduk/bildskärm bör tillhandahållas.

 

Bokning

Direkt hos författaren: Ör, Torp 7,

464 92 Mellerud. Tel. 070-766 92 92

E-post: info@textobild-konsult.se  

Hemsida: www.textobild-konsult.se

 

Boksignering

Författaren signerar gärna sina böcker om RW vid besöket: När hoten var starka respektive Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget. Finns i bokhandeln, några ex. brukar han ha med sig. Om böckerna: se t ex recensioner nedan.
KONTAKT

Använd gärna formuläret till höger för att kontakta förlaget.


Övriga kontaktuppgifter

Text & Bild Konsult

Ör, Torp 7

464 92 Mellerud


070-766 92 92

info@textobild-konsult.com

 
 
 
 

Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget. Med Summary in English & Zusammenfassung auf Deutsch.

: